Innovatie Roundtable Legal & Justice:
Veilig informatie delen binnen de keten

Voor wie:
Iedereen die informatie deelt binnen de juridische en justitiële keten.

Datum:
Woensdag 17 april van 9 tot 12.30 uur.

Locatie:
Microsoft office, Schiphol.
De digitalisering van de rechtspraak blijkt in praktijk best een uitdaging, zeker voor wat betreft het civiele recht en het bestuursrecht.

Zo bleek het digitaliseringsproject Kwaliteit en Innovatie (KEI) van de rechtspraak ambitieus en de uitvoering ervan ingewikkeld. Bij de Hoge Raad, de Raad van State, en in het strafrecht gaat de digitalisering onverminderd door. Elke instantie ontwikkelt daarbij een eigen digitaal systeem, op zijn eigen tempo en met een eigen missie en visie. Of en hoe dat op elkaar aansluit, is de vraag. Vooralsnog leveren advocaten de stukken dan ook nog steeds per fax of koerier aan.

  • Hoe zorgen wij ervoor dat vanuit alle geledingen (rechterlijke macht, advocatuur en ook politie, opsporing) en bestaande processen, informatie kan worden uitgewisseld?
  • Hoe kunnen wij dat veilig doen (met GDPR)? Welke (open) standaarden zijn er?
  • Hoe voorkomen we het gebruik van onveilige middelen (aangezien medewerkers zich hier vaak niet bewust van zijn)?

Samen met Microsoft organiseert Fenestrae een roundtable over dit thema. Graag nodigen wij u uit om mee te denken over dit onderwerp en inzichten cq vraagstukken te delen.

Hier delen wij graag onze kennis in van beschikbare technologie en (open) standaarden voor digitale uitwisseling. Innovatieve oplossingen moeten werken vanuit bestaande processen en bovendien een vangnet bieden voor partijen die iets minder snel innoveren. Dit bevordert de adoptie en haalt de complexiteit eruit.

Hans Bos, National Technology Officer van Microsoft, is uw roundtable host. In zijn rol richt Hans zich mn op het sturen van innovatie en het laten landen ervan, zonder daarbij de maatschappelijke en economische gevolgen uit het oog te verliezen.


Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@fenestrae.com.

Programma:
9.00 uur Ontvangst
9.30 uur Welkom en introductie door Hans Bos
10.00 uur Digitale uitwisseling binnen de keten... nog voor deze zomer
10.45-11.15 Pauze
11.15 uur Roundtable discussie
12.00 uur Afsluiting en afspraken